بلــوکهای سبک پــارسیان لیــکا

خانه

ملات پارســـیان لیکا

. Posted in پارســیان لیکا

ملات پارســـیان لیکا

ملات از خوب مخلوط کردن یک جسم چسباننده مانند سیمان یا گچ و یک جسم پرکننده مانند دانه های ریز و درشت

سبکدانه یا  ماسه تهیه میشود . ملات خشک پلاستر(اندود کاری) ،بنایی (آجرچینی)و ملات با جذب آب کم تهيه شده

در مجموعه صنعتي پاســـیان ليکا، از نوع ملات با پايه سيماني هستند که از دانه‌هاي سبک تهيه شده اند .

ملات سیمانی پارســـیان لیکا در سه دسته پلاستر (اندود کاری) ،بنایی (آجرچینی )و ملات با جذب آب کم تولید می شود.

ملات بنایی

ملات بنایی جهت رگ چینی انواع بلوک و آجر بکار میرود . یکی از نقاط ضعف در سازه‌های ساخته شده

با مصالح بنایی، ملات چسباننده می‌باشد. ملات‌های تولید شده با شیوه تولید سنتی در کارگاه‌ها فاقد کیفیت بوده

و از طرفی به عنوان پل حرارتی با حداقل پوشش 10% از سطح کل ساختمان،

شرایط نامناسبی را به جهت هدردهی انرژی فراهم می‌آورد، در حالیکه با استفاده از ملات پارســـیان لیکا می‌توان

علاوه بر داشتن ملاتی با ویژگی‌های مطلوب از هدر رفتن انرژی در ساختمان جلوگیری نمود. 

 

 

ملات پلاستر

ملات پلاستر به دو صورت سفید یا خاکستری و همین طور نرمه و درشت بر اساس سفارش مشتری قابل ارائه است . این ملات با توجه به ترکیبات ممتاز خود در محیطهای بسیار  گرم  دچار ترکهای انقباضی نمیشود . بنابراین نمایی یکدست و بدون ترک ایجاد میشود.

 

  عدم وجود ترکهای انقباضی ناشی از یکی از مشخصه های برتر سبکدانه پارســیان لیکا به نام عمل آوری داخلی است . بدین صورت که دانه پارســـیان لیکا در زمان ساختن ملات آب اضافی ملات را جذب می کند و در طول فعالیت سیمانی شدن به عنوان یک منبع داخلی به بتن باز پس میدهد.

 

 

 

 

 

 

ملات با جذب آب کم

این ملات با دارا بودن تمام خواص و مزایایی که جهت ملات پارســیان پلیکا ذکر شد ، دارای جذب آب بسیار پایین می باشد . بنابراین در تمام مواردی که مقاومت در برابر نفوذ آب یک مزیت است قابل استفاده است . ملات با جذب آب کم می تواند با گیرش سریع جهت پلاستر و یا با گیرش معمولی جهت استفاده های بنایی عرضه شود . جذب آب در ملات آماده نرمال پارســیان لیکا بین 10 تا 12 درصد وزنی می‌باشد که در صورت استفاده و اجرای درست از ملات با جذب آب پایین  این عدد بین 2 تا 3 درصد وزنی می‌گردد.

در صورت نفوذ آب به داخل ملات پودر افزودنی آب بند کننده موجود در منافذ موئینه با آن ترکیب شده و تشکیل ژلی را می‌دهد که مانع از خروج آب از بتن می‌گردد و در واقع این افزودنی ارتباط بین منافذ موئینه بتن را قطع می‌کند.

 

TOP